Minimalni ustanovni / osnovni kapital za registracijo d.o.o. je 7.500,00 EUR, ki ga lahko podjetnik ob registraciji družbe vloži na več načinov:

  1. v celoti v denarju
  2. v celoti kot stvarni vložek
  3. kombinirano (v denarju in stvarni vložek)

Za registracijo statusa s.p. ustanovnega kapitala ni!

Kako vložiti osnovni kapital?

Nakazilo na račun podjetja

S tremi dokumenti, ki jih podjetnik prejme na naši SPOT točki:

  • overjen Akt o ustanovitvi oz. Družbena pogodba, če je ustanoviteljev več,
  • overjen sklep o določitvi zakonitega zastopnika in
  • sklep o določitvi poslovnega naslova

se odpravi na izbrano banko, kjer odpre začasni račun / ustanovni račun, na katerega položi oziroma nakaže osnovni kapital 7.500,00 EUR ali več.

i
Če je ustanoviteljev več, je zelo pomembno, da vsak družbenik nakaže svoj delež iz svojega osebnega TRR. En družbenik NE SME nakazati denarja za vse družbenike (Jože nakaže zase iz svojega TRR in Petra zase iz svojega). Pomembno je tudi, da nakažeta točne zneske, brez zaokroževanja navzgor ali navzdol. Minimalni delež enega družbenika je 50,00 EUR.

Po tem, ko je ustanovni kapital nakazan, izda banka potrdilo. To potrdilo mora podjetnik fizično dostaviti naši svetovalki na SPOT točki. Šele ob predložitvi tega potrdila bo vloga popolna in se lahko odda na sodišče.

Prenos lastništva na podjetje

Stvarni vložek so lahko vse stvari, ki imajo vrednost (tudi vrednostni papirji ali računalniški programi). Na primer: stoli, mize, omare, IT oprema, umetniške slike in podobno.

V primeru, da želite namesto denarja za osnovni kapital zagotoviti stvari vložek, boste morali določiti vrednost stvarnega vložka - pravzaprav jo določi sodni cenilec, ki izda oceno vrednosti, ki jo nato podjetnik ob registraciji podjetja predloži (namesto potrdila o pologu denarja - glej Osnovni kapital v denarju).

Kako do cenilca/ocene vrednosti? Podjetnik iz seznama sodnih cenilcev (pojdi na seznam)  izbere takšnega, ki pokriva področje za stvari, ki jih želi oceniti. Nato izbranega cenilca pokliče in mu / ji navadno po elektronski pošti pošlje seznam stvari.

Vendar, pozor: ker se na eVEM točki lahko opravljajo le enostavni postopki, boste morali podjetje s stvarnim vložkom ustanoviti pri notarju - torej v primerih, ko bi želeli kot osnovni kapital zagotoviti vozilo, poslovni prostor in podobno.

Kombinacija denarnega in stvarnega vložka

V primeru kombiniranega vložka mora podjetnik pridobiti tako sodno oceno cenilca, kot tudi bančno potrdilo, ki skupaj predstavljata vsaj 7.500,00 €

Tudi v primeru kombiniranega vložka (denarnega in stvarnega) se pri ustanovitvi podjetja obrnite na notarja. Dostavili mu boste bančno potrdilo ter sodno oceno cenilca.

 

Imate še kakšno vprašanje?

Naši strokovnjaki vam lahko svetujejo.

 Vprašaj strokovnjaka