Obvezne sestavine imena d.o.o.:

 • Imaginarno ime
 • Oznaka, ki nakazuje glavno dejavnost družbe,
 • Oznaka, da gre za d.o.o.

Primer:

 • Dolgo ime: PRI SKODELI, gostinske storitve, d.o.o. 
 • Podjetje lahko uporablja tudi skrajšano ime: PRI SKODELI, d.o.o.

i
Za določitev imaginarnega imena, veljajo po ZGD - Zakonu o gospodarskih družbah - številna pravila oziroma omejitve. Preberite v nadaljevanju.

Obvezne sestavine imena samostojnega podjetnika:

 • oznaka, ki nakazuje glavno dejavnost,
 • ime in priimek podjetnika ter
 • oznaka, da gre za s.p.

Primer:

 • Dolgo ime: Jaka Hočevar, gostinske storitve, s.p.
 • Podjetnik lahko uporablja tudi skrajšano ime: Jaka Hočevar, s.p.

Samostojni podjetnik lahko v imenu določi tudi imaginarno ime: PRI SKODELI, Jaka Hočevar, gostinske storitve, s.p., ni pa obvezno. 

i
Za določitev imaginarnega imena, veljajo po ZGD - Zakonu o gospodarskih družbah - številna pravila oziroma omejitve. Preberite v nadaljevanju.

Pravila imaginarnega imena:

 • ime mora biti v slovenskem jeziku, lahko pa je tudi izmišljena beseda oziroma kratica.
 • Izmišljena beseda lahko vsebuje poleg črk slovenske abecede tudi črke X, Y, W in Q.
 • Ime lahko vsebuje tujo besedo ali črko, v kolikor ustreza firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme ali registriranim blagovnim znamkam.
 • Prevod firme v tuj jezik se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku.
 • Ime se mora jasno razlikovati od imen drugih.
 • Ne sme nasprotovati zakonu ali morali.
 • Ne sme vsebovati znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke.

Uporaba besede 'Slovenija', javnih ustanov ali oseb

 • Ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij.
 • Besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije.
 • Dovoljenje vlade ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski).
 • Dovoljenje vlade ni potrebno, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico ».si«.
 • Ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem; če je že umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi, ter z dovoljenjem ministra ali ministrice (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojnega za javno upravo.
 • Ne sme vsebovati ali posnemati uradne znake