Varstvo in zdravje pri delu

Usposabljanje

Vsak podjetnik je dolžan zagotoviti usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu vsem, ki so vključeni v delovni proces (redno zaposlenim osebam, študentom, dijakom ter drugim honorarno zaposlenim). Usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu je zakonsko obvezno. V primeru, da se redno ali honorarno zaposlena oseba med delovnim časom poškoduje (na primer na poti na pošto ga povozi avto), je podjetnik kazensko odgovoren.

 

TERMIN:

12. 03. 2020 od 10:00 do 11:00
24. 04. 2020 od 10:00 do 11:00
28. 05. 2020 od 15:00 do 16:00

CENA:30,00 EUR
LOKACIJA:Letališka cesta 33E, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJ:Vjeran Vidas
ROK PRIJAVE:Vsaj 10 dni pred izvedbo.
ORANIZATOR:Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov