Ob registraciji je potrebno zapisati dejavnosti, s katerimi se bo podjetje ukvarjalo. Te dejavnosti so s posebnimi šiframi zapisane v Standardni klasifikaciji dejavnosti oziroma SKD 2008.

SKD 2008 z razlagami najdete tukaj

Ne izpisujte dejavnosti, izpisujte pet-mestne številke, ki se nahajajo pred navedbo dejavnosti. Primer: 70.220.

Med vsemi dejavnostmi, ki jih boste ob registraciji navedli, izberete tudi glavno dejavnost.

Dodatni nasveti pri izboru dejavnosti:

Dejavnosti se v osnovi delijo na:
  • neregulirane (opravljate jih  lahko brez izpolnjevanja kakršnih koli pogojev)
  • regulirane (opravljate jih lahko šele po tem, ko ste izpolnili predpisane pogoje). Regulirane so številne dejavnosti na področju gradbeništva, turizma, gostinstva, promet z nepremičninami, varstvo otrok, posredovanje delovne sile, tetoviranje itd.
Koliko dejavnosti lahko ob registraciji izberete?

Število izbranih dejavnosti ni omejeno ne navzgor, ne navzdol, je pa zaželeno, da je nabor dejavnosti smiseln.

Katero dejavnosti izberete za glavno dejavnost?

Izberite tisto dejavnost, s katero menite, da boste ustvarili najvišji delež prihodkov.

Zveni vse skupaj preveč zapleteno? Ob registraciji podjetja se le prepustite presoji naše podjetniške svetovalke.


Rezerviraj termin ustanovitve