Pavšalni prispevki za PIZ in ZZ

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) in  Zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (ZZ)

Skupni znesek (PIZ + ZZ), ki ga popoldanski s.p. plača v letu 2020, je 35,05 EUR + 9,23 EUR + 27,69 EUR = 71,97EUR

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ)
 • Znesek je pavšalen
 • Zavarovanje je obvezno in velja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju dejavnosti.
 • V letu 2020 znaša ta prispevek 35,05 EUR.

Nakazilo

 • Znesek: 35,05 EUR
 • Nakazilo na: TRR: 01100-8882000003
 • SKLIC: SI19 vaša davčna številka-44008
 • Koda namena: TAXS
 • BIC banka prejemnika: BSLJSI2X

Če samostojni podjetnik prične opravljati dejavnost po 15-em v mesecu ali preneha dejavnost pred 15-im v mesecu, plača polovičen znesek prispevka.

Zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (ZZ)

Zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni:

 • Znesek je pavšalen, zavarovanje je obvezno.
 • V letu 2020 znaša ta prispevek 9,23 EUR.

Zdravstveno zavarovanje:

 • Plača se še dodaten prispevek ZZ.
 • V letu 2020 znaša ta prispevek 27,69 EUR.

Nakazilo:

 • Skupni znesek: 36,92 EUR.
 • Nakazilo na: TRR: 01100-8883000073
 • SKLIC: SI19 vaša davčna številka-45004
 • Koda namena: TAXS
 • BIC banka prejemnika: BSLJSI2X
 • Znesek je vedno isti, ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

 

Posameznik, ki prvič v življenju registrira status samostojnega podjetnika, lahko uveljavlja za prvih 12 mesecev poslovanja 50% nižje prispevke za PIZ, naslednjih 12 mesecev pa 30% nižje prispevke za PIZ.

Prispevki samozaposlenega samostojnega podjetnika so odvisni od doseženega dobička v predhodnem letu (v letu 2019). Novoustanovljeni samostojni podjetnik plača prispevek glede na dobiček, ki ga je napovedal ob vpisu (obrazec za FURS). Če dobička ni napovedal (izguba), plačuje v prvem letu minimalen prispevek.

Na spletni strani FURS so mesečno objavljene tabele z višinami prispevkovPrispevki se obračunavajo od 60 % zadnje znane povprečne letne plače preračunane na mesec.

 

Samozaposleni, ki obračunavajo prispevke od minimalne osnove

Minimalna osnova za leto 2020 je povprečna plača (PP) iz leta 2019: 1.753,84 EUR. V 2020 tako velja (prispevke plačate do 20. v mesecu za pretekli mesec):

 • Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 256,24 EUR (24,35 %)
 • Prispevki za zdravstveno zavarovanje: 141,54 EUR (13,45%)
 • Prispevki za starševsko varstvo: 2,10 EUR (0,20%)
 • Prispevki za zaposlovanje: 2,10 EUR (0,20%)
 • SKUPAJ = 401,98 EUR

Osnove veljajo v povezavi s tabelo za izračun prispevkov, ki jo najdete TUKAJ. Iz tabele je razvidno, da v letu 2020 znaša skupni znesek za minimalne prispevke 401,98 EUR.