Plača

Če podjetnik nima druge zaposlitve, se mora (!) v svojem d.o.o. zaposliti. Zaposli se lahko na zavarovalni podlagi 001 (zaposlena oseba) ali 040 (direktor). V obeh primerih mu pripada plača. Plača je v primeru zaposlitve obvezna in se vedno prikazuje kot strošek.

minimalna plača: 1.203,36€ (bto)

Podjetnik v d.o.o. s sredstvi na TRR ne razpolaga prosto. Podjetnik ne sme kar na bankomat in dvigniti iz računa podjetja 500,00 EUR za osebne namene. Podjetnik mora vsak odliv dokazovati z računi. Za gotovinsko poslovanje veljajo posebna pravila.

Če je podjetnik zaposlen v drugem podjetju, se v svojem podjetju ne zaposli. Če si v svojem podjetju želi vseeno izplačati osebni dohodek, lahko to stori na podlagi Pogodbe o poslovodenju.

Samostojni podjetnik nima plače. Zato plača ni strošek in se tudi ne sme uveljavljati kot strošek!! Prihodke iz poslovanja podjetnik prejme na svoj TRR, z njimi pa lahko prosto razpolaga. Denar na računu lahko s.p. prosto dviguje in polaga.

Razlika med prihodki in odhodki oziroma dobiček se smatra za plačo samostojnega podjetnika.

Zaradi transparentnosti poslovanja se priporoča, da samostojni podjetnik le nakazuje nek znesek, ki ga sam določi, iz poslovnega računa na osebnega. V nasprotnem primeru bo imel v knjigovodstvu veliko zmedo, saj bo računovodja moral za vsako plačilo poizvedovati, ali gre za poslovni ali osebni namen.

Izplačilo dobička

Podjetnik, ki si želi dobiček podjetja izplačati na osebni TRR, bo na izplačano vrednost plačal 27,5% davka. 

Dobiček podjetja je obdavčen, zato podjetnik v d.o.o. nikakor ne sme iz poslovnega računa dvigati denar za osebne namene. 

Ker lahko s.p. s sredstvi na računu prosto razpolaga, sploh ne moremo govoriti o kakšnem izplačilu dobička. Kot lahko preberete v poglavju o prispevkih, so le ti pri samostojnem podjetniku vezani na dobiček in ne plačo (dobiček bo konec leta razviden iz Izkaza poslovnega uspeha).