Podjetnik ob registraciji določi poslovni naslov in sedež.

Poslovni naslov: Letališka cesta 33E
Sedež: Ljubljana

Sedež je torej kraj, v katerem se nahaja poslovni naslov. 

Če podjetnik ni lastnik ali solastnik objekta, na katerem bo registriral svoj poslovni naslov, potrebuje ob registraciji podjetja overjeno izjavo lastnika objekta oziroma enega izmed lastnikov, v kolikor jih je več.

Če podjetnik je lastnik objekta, ob registraciji ne potrebuje dokazila.

Kako do overitve izjave lastnika objekta?

Lastnik objekta se z osebnim dokumentom in natisnjeno izjavo, v kateri dovoli opravljanje dejavnosti na svojem naslovu, zglasi:

  • na upravni enoti (plačljivo) ali
  • pri notarju (plačljivo) ali
  • na naši točki VEM (hkratno z registracijo podjetja ali posebej) brez vnaprej natisnjene izjave - brezplačno

Zakaj je pomembno razločevati med poslovnim naslovom in sedežem?

V Akt o ustanovitvi / Družbeno pogodbo se zapiše le sedež podjetja (npr. Ljubljana), ne pa tudi poslovni naslov.

Če se podjetje preseli iz ene ulico v drugo, se Akt o ustanovitvi ali Družbena pogodba ne spreminjata. Spremenita pa se, v kolikor podjetje seli sedež v drug kraj.