Ustanovni kapital

Koliko kapitala potrebujem za ustanovitev?

S.P.

Za samostojnega podjetnika ustanovni kapital ni predpisan.

D.O.O.

Minimalni ustanovni / osnovni kapital za registracijo d.o.o. je 7.500,00 EUR.

Osnovni kapital lahko podjetnik ob registraciji družbe vloži v celoti v denarju, v celoti kot stvarni vložek ali kombinirano (v denarju in stvarni vložek).

Kaj je to stvarni vložek?

Odgovornost

Koliko tvegam?

S.P.

Samostojni podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem.

Če podjetnik zabrede v finančne težave in si nakoplje dolgove, lahko upniki z izterjavo zasežejo vso premoženje podjetnika (osebne nepremičnine, osebni avtomobil, oprema doma ipd). Pri tem velja poudariti, da lahko zasežejo premoženje, ki je dokazano last podjetnika.

D.O.O.

Družbenik v d.o.o. odgovarja le z vloženim kapitalom (razen v primerih nezakonitega poslovanja / delovanja).

Če podjetnik zabrede v finančne težave in si nakoplje dolgove, lahko upniki z izterjavo zasežejo le premoženje podjetja.

Plača in razpolaganje z denarjem na TRR

S.P.

Samostojni podjetnik nima plače. Zato plača ni strošek in se tudi ne sme uveljavljati kot strošek!! Prihodke iz poslovanja podjetnik prejme na svoj TRR, z njimi pa lahko prosto razpolaga. Denar na računu lahko s.p. prosto dviguje in polaga.

Razlika med prihodki in odhodki oziroma dobiček se smatra za plačo samostojnega podjetnika.

Bolj podrobno o plači in dobičku s.p.

D.O.O.

Če podjetnik nima druge zaposlitve, se mora (!) v svojem d.o.o. zaposliti. Zaposli se lahko na zavarovalni podlagi 001 (zaposlena oseba) ali 040 (direktor). V obeh primerih mu pripada plača. Plača je v primeru zaposlitve obvezna in se vedno prikazuje kot strošek.

1.203,36 € (bto)

Podjetnik v d.o.o. s sredstvi na TRR ne razpolaga prosto. Podjetnik ne sme kar na bankomat in dvigniti iz računa podjetja 500,00 EUR za osebne namene. Podjetnik mora vsak odliv dokazovati z računi. Za gotovinsko poslovanje veljajo posebna pravila.

Če je podjetnik zaposlen v drugem podjetju, se v svojem podjetju ne zaposli. Če si v svojem podjetju želi vseeno izplačati osebni dohodek, lahko to stori na podlagi Pogodbe o poslovodenju.

Prispevki

Pri kateri obliki so moji prispevki višji?

S.P.

Predhodno smo razložili, da je dobiček pri s.p. enako plača. Socialni prispevki so vedno vezani na osebni dohodek, zato so pri s.p vezani na dobiček. Višji kot je izkazan dobiček, višji so prispevki za socialno varnost.

Tako imenovani popoldanski s.p. že plačuje prispevke za socialno varnost iz naslova plače pri redni zaposlitvi. Zato plačuje v 'popoldanskem' s.p. fiksne pavšalne prispevke, ki so neodvisni od dobička.

Bolj podrobno o prispevkih s.p.

D.O.O.

Prispevki podjetnika v d.o.o. so vezani na plačo.

Če je podjetnik zavarovan na zavarovalni podlagi 001, si lahko izplačuje minimalno plačo in s tem plačuje tudi minimalne prispevke. V kolikor je zavarovan na podlagi 040 pa minimalno direktorsko plačo in s tem nekoliko višje prispevke. Podjetnik lahko ohranja isto višino plače in prispevkov ne glede na višino dobička podjetja.

Obdavčitev

Pri kateri obliki je obdavčitev višja?

S.P.

Dobiček se obdavči po dohodninski lestvici - tako kot dohodek vsake fizične osebe.

Pri nižjih dobičkih je s.p. ugodneje obdavčen kot d.o.o.

Bolj podrobno o obdavčitvi s.p.

D.O.O.

Dobiček se obdavči po fiksni stopnji 19%.

Pri višjih dobičkih je d.o.o. ugodneje obdavčen kot s.p.

Bolj podrobno o obdavčitvi d.o.o.

Knjigovodstvo

Kaj imam na izbiro?

S.P.

Samostojni podjetniki izbirajo med tremi vrstami knjigovodenja:

  • Enostavno knjigovodstvo (knjiženje na eno mesto oz vodenje evidence. Primerno za minimalen obseg poslovanja, saj je možnost napak velika) – ima omejitve.
  • Dvostavno knjigovodstvo (najbolj pogosta oblika knjigovodstva) .
  • Evidenca prihodkov (in nekatere druge evidence) – t.i. normirani s.p.

D.O.O.

Družbe z omejeno odgovornostjo nimajo izbire in morajo vedno voditi dvostavno knjigovodstvo. Tudi tiste, ki ugotavljajo obdavčljiv dohodek na podlagi normiranih odhodkov.

i
Tako za samostojnega podjetnika kot družbo z omejeno odgovornostjo velja obveznost knjigovodstva (Zakon o gospodarskih družbah) z izjemo s.p., ki imajo možnost ugotavljati obdavčljiv dohodek na podlagi  normiranih odhodkov.

Strošek postopka ustanovitve

S.P.

Start: registracija brezplačna v vseh primerih. Osnovnega kapitala ni.

Mesečno: prispevki za socialno varnost (od cca 300,00 EUR naprej), akontacija davka na dobiček, vodenje knjigovodstva, vodenje poslovnega računa pri banki

Občasno: varstvo pri delu in ocena tveganja (za tvegane dejavnosti), zdravniški pregled

 

D.O.O.

Start: registracija brezplačna v primerih enostavnega postopka (kapital v denarju, ustanovitelji / direktorji so osebno prisotni in ne želijo vnesti posebnih členov v družbeno pogodbo + niso zakonski partnerji). Če ne gre za enostaven postopek, se podjetje ustanovi pri notarju (od 200 naprej, odvisno od števila ustanoviteljev in zahtevnosti postopka).

Osnovni kapital: 7.500,00 EUR

Mesečno: akontacija davka na dobiček, vodenje knjigovodstva, vodenje poslovnega računa pri banki, plača s prispevki (če je v podjetju kdo zaposlen).

Občasno: varstvo pri delu, zdravniški pregled

Ostalo

 

S.P.

Kakšna je razlika med polnim, popoldanskim in normiranim statusom s.p.? Preberi tukaj. 

D.O.O.

D.o.o. uživa med kupci in dobavitelji večji ugled kot s.p. Podjetja raje sodelujejo s pravnimi osebami, saj imajo občutek, da so bolj profesionalne, resne, zanesljive. Gre za neobjektivni občutek oziroma ugled družb z omejeno odgovornostjo.