Ime in priimek:

Email:

Telefonska številka:

Zastavi svoje vprašanje:

Odgovor na splošno vprašanje lahko pričakujete brezplačno.
Za zahtevnejše odgovore te povabimo na subvencionirano svetovanje po ceni 30€/h (znižano iz 60€/h).

 

 

Odgovori vas čakajo tudi na seminarju

Nekatera odprta vprašanja lahko razrešite z udeležbo katerega od naših seminarjev in s tem dodatno nadgradite svoje znanje.

Prihajajoči seminarji