Le s skrbno izdelanim poslovnim modelom boste lahko ugotovili, ali je vaša ideja zares dobra poslovna priložnost. Več raziskav kot boste naredili, bolj bodo vaši izsledki verodostojni.

Poslovni model naj vsebuje več možnih scenarijev (optimističnega, realističnega in pesimističnega). Tako se boste lažje pripravili na razplet dogodkov, hkrati pa pokazali potencialnim investitorjem, bankam, skladom in drugim, da ste predvidevali poslovne dogodke v prihodnosti ter analizirali tveganja in nevarnosti.

Vsebina poslovnega modela

Poslovni model zajema informacije, kako organizacija ustvarja, pridobiva vrednost in jo ohranja. Predstavlja strategijo in inovativno razmišljanje, ki kaže na konkurenčno prednost in vodi k uspešnosti poslovnega modela. 

I. Segmentacija kupcev

Razmislite in zapišite komu, katerim kupcem ustvarjate dodano vrednost. Poskušajte razmišljati zelo "plastično" in opišite vašega tipičnega uporabnika:

 • kdo je (moški, ženska),
 • kakšen je kot osebnost (optimističen, pesimističen ...),
 • koliko je star,
 • kaj rad počne,
 • kje živi,
 • s čim se ukvarja, kakšni so njegovi hobiji
 • kje je zaposlen, kje bi bil rad zaposlen,
 • ima družino, otroke,
 • kakšen je njegov socialni status ...

Najpomembnejši odgovor, ki ga iščete je - kdo so vaši najpomembnejši kupci.

II. Ponudba vrednosti

Ponudba vrednosti je poleg našega tipičnega uporabnika najtežja naloga, ki jo moramo ugotoviti, raziskati.

 • Kaj je v resnici problem, ki ga rešujete?
 • Kaj, kakšna je rešitev, ki jo ponujate in jo vaši kupci potrebujejo?
 • Bodo vaši kupci plačali za vašo rešitev?
 • Jim boste ponudili novost?
 • Boste izboljšali že obstoječ konkurenčen izdelek/storitev?
 • Boste konkurenčni s ceno?
 • Kakšen bo dizajn, znamka/status?

V tem delu si za raziskovanje vzemite raje mesec dni več kot manj, saj so te informacije ključnega pomena.

III. Distribucijske poti
 • Kako boste vstopili na trg in se predstavili potencialnim strankam?
 • Na kakšen način in po kakšnih prodajnih poteh boste distribuirali izdelek/storitev?
 • Kateri najbolj "delujejo" in so stroškovno najučinkovitejši?

Odgovor je odvisen od tega, kdo je vaša ciljna publika in kje se zadržuje. Danes so spletni mediji poceni, mnogi celo brezplačni in hkrati zelo učinkoviti - zahtevajo pa nenehno in aktivno delo ter nekaj znanja.

Razmislite in zapišite kako boste vzpostavili zavedanje, novico o vaši dejavnosti, kako boste kupcem pomagali ovrednotiti ponudbo, kje lahko kupci kupijo vaš izdelek/storitev, kako jim jo lahko dostavite in kako boste izvedli po-prodajne aktivnosti. 

IV. Odnosi s kupci

Kakšen tip odnosa pričakujejo vaši kupci, kako ga boste dosegli in vzdrževali?

Tukaj morate razmišljati o treh različnih "tipih" kupcev:

 • tistih, ki jih morate pridobiti
 • tistih, ki jih morate ohraniti in
 • tistih, ki so usklajeni z ostalimi elementi poslovnega modela.
V. Viri prihodkov

Katero vrednost so vaši kupci resnično pripravljeni plačati?

Raziščite:

 • kaj trenutno zdaj plačujejo,
 • kako trenutno plačujejo,
 • kako bi si želeli plačevati,
 • kako bi vsak posamezen vir prihodka pripomogel celotnim prihodkom podjetja.
VI. Ključni viri

Katere ključne vire zahteva vaša ponudba vrednosti (materialne, intelektualne, kadrovske)?

Razmislite kateri so vsi tisti viri, ki jih podjetje potrebuje, da ustvari in dostavi vrednost svojim kupcem ter da vzpostavlja in ohranja odnose s kupci, in da ustvarja prihodke.

VII. Ključne aktivnosti

Katere ključne aktivnosti zahteva naša ponudba vrednosti (reševanje problemov, platforma)?

Ključne aktivnosti, kot so marketinške, prodajne, tehnične ... so aktivnosti, ki jih podjetje izvaja pri ustvarjanju in distribuiranju vrednosti za kupca, pri vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov ter pridobivanju prihodkov, zato jih je potrebno optimizirati, da stroški niso previsoki.

IIX. Ključni partnerji

Zapišite:

 • Kdo so vaši ključni partnerji, izvajalci?
 • Katere ključne vire zagotavljajo ključni partnerji?
 • Katere ključne aktivnosti pridobivamo od ključnih partnerjev?

Optimizirajte svoje poslovanje ter pridobite določene vire in aktivnosti na način, da optimizirate ceno, pridobite poslovnega partnerja s katerim si lahko razporedite določene stroške in si zagotovite pridobivanje virov, ki jih vaše podjetje nima.

IX. Struktura stroškov

Kateri so najpomembnejši stroški, kateri ključni viri in aktivnosti so najdražji?

Opredelite katere stroške boste imeli fiksno (plače, najemnine ...) in katere variabilno (različen obseg proizvodnje).

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo.

Če imate težave s pripravo finančnega dela poslovnega načrta, nas kontaktirajte po e-pošti na info@rs-zeus.si ali pokličite na 0590 96 350

Naslednji korak: Razmislek o obliki podjetja - S.p ali d.o.o.?

Vas zanima najprimernejša oblika podjetja za izvedbo načrta? Oglejte si primerjavo glavnih razlik med s.p. in d.o.o. za lažjo in kvalitetnejšo odločitev.

 

3. S.p. ali D.o.o.? >