i
Če bo ustanoviteljev in zastopnikov več, se bodo morali z osebnim dokumentom pri nas osebno zglasiti vsi. Postopek ustanovitve lahko opravi le ena oseba, ostali družbeniki / zastopniki lahko pridejo dokumente podpisati naknadno.

Brezplačno je možno pri nas opravljati le enostavne postopke

Postopek je enostaven in brezplačen v naslednjih primerih:
 • Ustanovitelji oz. družbeniki niso v zakonskem razmerju.
 • Ustanovitelj/i bodo osnovni kapital ob ustanovitvi vložil/i v celoti v denarju.
 • Ustanovitelji v celoti sprejmejo družbeno pogodbo, ki jo je pripravilo sodišče (skladna z Zakonom o gospodarskih družbah) in ne želijo vanjo vnesti posebnih členov, ki bi še podrobneje določali medsebojna razmerja.
Postopek je zahtevnejši in zahteva obisk notarja v naslednjih primerih:
 • Ustanovitelji so v zakonskem razmerju (mož in žena).
 • Kot osnovni kapital ob ustanovitvi bo vložen stvarni vložek (v celoti ali kombinirano z denarjem).
 • Ustanovitelji želijo v družbeno pogodbo vnesti posebne člene, ki še bolj podrobno, kot to predvideva Zakonom o gospodarskih družbah, določajo medsebojna razmerja.

 

Enostavni postopki

Katere informacije bo od vas svetovalka potrebovala za izpolnitev obrazcev

Vpis v sodni register
 • dolgo in kratko ime podjetja (kratko ime ni obvezno),
 • poslovni naslov in sedež podjetja,
 • EMŠO ustanovitelja / ustanoviteljev,
 • EMŠO direktorja / direktorice oziroma prokurista, v kolikor bo to druga oseba,
 • dejavnosti po SKD, ki jih boste opravljali,
 • višina osnovnega kapitala (ki je lahko enaka ali višja od minimalnega predpisanega vložka 7.500 EUR),
 • poštni naslov, kamor bi želeli prejeti Sklep o registraciji d.o.o.

 

Na podlagi podatkov bomo pripravili naslednje dokumente:

 • Akt o ustanovitvi / Družbeno pogodbo
 • Sklep o določitvi poslovnega naslova
 • Sklep o določitvi zastopnikov
 • Izjava o imenovanju (imenovanju direktorja ali prokurista)
 • Izjava družbenika (ustanovitelj izjavlja, da nima neporavnanih obveznosti do države iz prejšnjih poslovanj)
 • Elektronska knjiga sklepov (pri eno-osebnih družbah)
Vpis v davčni register pri FURS
 • Določitev poslovnega leta: koledarsko leto (priporočamo) ali neko drugo 12 mesečno obdobje.
 • Napoved prihodkov in odhodkov v tekočem letu ter s tem napoved dobička ali izgube.
 • Informacija ali želite za d.o.o. ugotavljati davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov.
Prijava ustanovitelja direktorja na ZZZS
  • Podatke o doseženi izobrazbi
  • Postopek se izvede, ko direktor ni polno zaposlen v drugem podjetju

i
Po tem, ko bo oseba na točki VEM pripravila vse obrazce, jih bo natisnila in vam jih ponudila v podpis. Izročila vam bo tudi vaš izvod Akta o ustanovitvi ali družbene pogodbe, kopijo izjave zastopnika in sklepa o določitvi naslova, s katerimi vas bo napotila na banko, da položite osnovni kapital.

Polog kapitala in dokazilo

Še isti dan ali najkasneje v roku enega meseca od priprave dokumentacije za registracijo d.o.o., je potrebno obiskati izbrano banko in položiti osnovni kapital.

Banka bo za vas odprla tako imenovani 'račun za polog osnovnega kapitala'. Ko boste na ta račun položili denar, vam bo banka izdala potrdilo o pologu kapitala. To potrdilo bo naša podjetniška svetovalka potrebovala, da zaključi vlogo in jo odda na pristojno sodišče.

 

Informacije za izpolnitev

Čas postopka

Sodišče (sodni register) bo obravnavalo in rešilo vašo vlogo v nekaj dneh od prejetja popolne vloge. Če bo sodišče zahtevalo dopolnitev, bo o tem s priporočeno pošto obvestilo tako nas kot vas. Največ vlog je vrnjenih v dopolnitev zaradi nepravilnosti pri imenu / firmi podjetja. Ko je enkrat sodišče z vlogo zadovoljno, vam priporočeno pošlje Sklep o registraciji.


S sklepom o registraciji se ponovno odpravite na izbrano banko. Banka bo ob predložitvi sklepa vaš začasni račun, na katerega ste položili kapital in do tega trenutka z njim niste mogli razpolagati, pretvorila v navadni poslovni račun. To pomeni, da se bodo sredstva na vašem računu sprostila.

Poslovni račun lahko odprete tudi na drugi banki - ni nujno, da na tisti, pri kateri ste položili osnovni kapital.

 

Trajanje postopka

Obvezni postopki po registraciji d.o.o.

 • Izbrati računovodski servis oziroma voditi knjigovodstvo. Pokličite Računovodski servis ZEUS na 0590 96 350 ali pišite na info@rs-zeus.si.
 • Odpreti poslovni račun pri izbrani banki.
 • Opraviti usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu z oceno tveganja (bolj tvegane dejavnosti). Termine usposabljanj najdete TUKAJ.
 • Za osebe, ki jih zaposlite, so obvezni: zdravniški pregled, usposabljanja iz varstva pri delu ter obveznosti, ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje (za termin pri svetovalki pokličite na 0590 96 350 ali pišite na info@rs-zeus.si)

 

Postopki po registraciji