Osnova za izračun davka

Prihodki predstavljajo seštevek vrednosti vseh izdanih računov (pa če so plačani ali ne)

Če poslujemo in izdajamo račune pomeni, da ustvarjamo prihodek. V prihodke vštevamo tudi subvencije ali dotacije, obresti posojenega denarja, dividende in podobno.

Odhodke bolje poznamo pod imenom stroški (čeprav so le ti ožja opredelitev odhodkov)

Ne moremo poslovati oziroma nekaj prodajati, ne da bi imeli pri tem tudi določene odhodke. Plačali smo najemnino poslovnega prostora, internet, telefon, nakup materiala, izgradnjo spletne strani, svojo plačo in podobno - stroški/odhodki. V odhodke vštevamo  tudi amortizacijo, plačilo kredita in obresti, oslabitev zalog in podobno.

Prihodki – Odhodki = Dobiček

V zelo grobem rečeno od seštevka vseh izdanih računov odštejemo prejete račune in druge stroške ter dobimo okvirni dobiček.

Prihodke in odhodke računovodja mesečno beleži (zveni enostavno, vendar verjemite, z noro slovensko zakonodajo to ni enostavno delo). Enkrat letno (najkasneje do 31.3. tekočega leta za predhodno leto) pripravi računovodja računovodsko informacijo o vašem poslovanju oziroma računovodske izkaze, med katere sodijo:

 • bilanca stanja,
 • izkaz poslovnega izida,
 • izkaz vseobsegajočega donosa,
 • denarni tok in
 • bilančni dobiček.

Iz izkaza poslovnega izida je razvidna razlika med prihodki in odhodki preteklega leta. Tej razliki pravimo letni dobiček od katerega plačamo 19% davka.

Pripravljene računovodske izkaze, skupaj z davčnim obračunom, računovodja posreduje na AJPES in FURS. Iz davčnega obračuna je razviden dobiček, na katerega boste plačali 19% davek. Iz davčnega vidika se višini dobička, na katerega boste plačali davek, strokovno reče 'obdavčljivi dohodek' ali 'davčna osnova'.

 • Dobiček d.o.o. je obdavčen po stopnji 19%.
 • Izplačilo dobička lastniku je obdavčeno po končni davčni stopnji 27,5%.

Davčne olajšave lahko znižajo davčno osnovo

Od vašega dobička oziroma davčne osnove se bodo pred izračunom davka na dobiček odbile tudi nekatere davčne olajšave, če jih boste uveljavljali. Šele nato bo FURS preračunal po predpisani davčni stopnji, koliko davka  morate plačati državi. 

(DOBIČEK - DAVČNE OLAJŠAVE = DAVČNA OSNOVA) * 19 % = DAVEK

 

Davčni znesek za plačilo se letno spreminja

Izračunani davek na dobiček boste poravnali Finančni upravi 30 dni po prejetju odločbe o odmeri davka na dobiček.

Poleg davka na dobiček za izteklo leto bo finančna uprava izračunala tudi višino akontacij davka na dobiček za tekoče leto. To pomeni, da bo glede na dobiček, ki ste ga prijavili, izračunala mesečne ali trimesečne obroke davka na dobiček, katere boste v tekočem letu plačevali vnaprej. Plačali boste torej davek na dobiček za izteklo leto v celoti PLUS davek na dobiček za tekoče leto po obrokih vnaprej. Nad tem ni nihče navdušen. Morda se vam zdi, da že kompliciramo, ampak v resnici je to komaj vrh ledene gore pod katero se tukaj ne bomo spustili.

Ob izteku naslednjega tekočega poslovnega leta boste ponovno ugotavljali višino svojega dobička, za katerega ste z akontacijami že plačali davek - bodisi preveč bodisi premalo:

 • Če bo obdavčljivi dobiček v tekočem letu manjši kot v izteklem, vam bo Finančna uprava vrnila presežek obročno plačanega davka na dobiček in ponovno izračunala akontacije davka glede na novi (nižji) dobiček.
 • Če dobička v tekočem letu ne boste imeli, vam bo Finančna uprava vrnila akontacije davka in vam ne bo izračunala novih.
 • Če bo obdavčljivi dobiček v tekočem letu višji kot v izteklem, boste doplačali razliko med dejanskim davkom na dobiček in že plačanim davkom.

 

i
Predstavljamo osnove za podjetnike in podjetnice brez ekonomskega predznanja,  zato ne uporabljamo računovodskega žargona in ne izpostavljamo mnogih računovodskih izjem ali posebnosti - osnovno razumevanje obdavčitve d.o.o.

Izračun davka na dobiček

Preprost primer izračuna davka na dobiček, ko podjetje ne uveljavlja davčnih olajšav:

 • Prihodki: 50.000,00 EUR
 • Odhodki: 30.000,00 EUR
 • Dobiček oz. obdavčljiv dohodek: 50.000,00 EUR prihodkov - 30.000,00 EUR odhodkov = 20.000,00 EUR 
 • Davek na dobiček: 20.000,00 EUR dobička x 19% = 3.800,00 EUR

To pomeni, da podjetju ostane 16.200,00 EUR dobička po odbitku davka. To vsekakor ne pomeni, da ima dejansko toliko denarja na računu – o denarju na računu govori izkaz denarnega toka.

Izračun davka ob izplačilu dobička lastniku

Predpostavimo, da ima podjetje na računu 16.200 EUR dobička po odbitku davka in da si lastnik podjetja ta denar želi izplačati na svoj osebni račun.

 • Dobiček za izplačilo lastniku: 16.200 EUR
 • Davek na izplačilo dobička: 16.200,00 EUR x 27,5% = 4.455,00 EUR

To pomeni, da bodo lastniki na račun nakazali 11.745,00 EUR. Seveda pa drži, da če podjetje gleda na dolgoročni uspeh in rast, je pametno ta dobiček obdržati v podjetju in ga vložiti v razvoj. Vsaj v fazi zagona in rasti podjetja.

Potrebujete davčno svetovanje?

Pokličite na 0590 96 350 ali pišite na info@rs-zeus.si in se dogovorite za termin svetovanja.

Pišite nam